null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

75/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Pęcicka 30 dz.ew.nr. 88 z obrębu 7-04-09 KW WA1M/00174206/8 o pow. 55, 00 m2

x

2019-03-20

2019-04-10

mgr

76/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Przy Agorze 15 cz.dz.ew.nr 111/2 i 1/2 z obrębu 7-07-03 KW WA1M/00138662/8 o pow. 12,00 m2

x

2019-03-20

2019-04-10

mgr

77/2019

dzierżawa

Warszawa , ul. Magiera 23 A cz.dz.ew.nr 121/3 z obrębu 7-05-12 KW WA1M/00312160/3 o pow. 20, 13 m2

x

2019-03-20

2019-04-10

mgr