null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

60/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Pęcicka 22 dz.ew.nr. 93 z obrębu 7-04-09 KW Wa1M/00317469/4 o pow. 58,00 m2

x

2019-03-11

2019-04-01

bpr

61/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Pęcicka 22 dz.ew.nr 95 z obrębu 7-04-09 KW WA1M/00317469/4 o pow. 57,00 m2

x

2019-03-11

2019-04-01

bpr

62/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Wójcickiego 1/3 cz.dz.ew.nr 232/3, 232/2, 63/4 z obrębu 7-10-02 KW Wa1M/00426628/4 o pow. 1 700 m2

x

2019-03-11

2019-04-01

mwa

63/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Wrzeciono cz.dz.ew.nr 220/2 z obrębu 7-07-02 KW Wa1M/00287623/2 o pow. 15,00 m2

x

2019-03-11

2019-04-01

jde

64/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Schroegera 72 cz.dz.ew.nr 36/14 z obrębu 7-05-03 KW Wa1M/00477867/3 o pow. 21,00 m2

x

2019-03-11

2019-04-01

mgr