null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

9/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Maszewska cz. dz. ew. 151 i 162 z obrębu 7-08-09 KW WA1M/00227553/2 ; KW Wa1/00359722/2 o pow. 234, 35 m2

x

2019-02-18

2019-03-12

jmi