null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

28/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Duracza 4 dz.ew.nr 5/43 z obrębu 7-05-15 KW WA1M/00432720/4 o pow. 197,00 m2

x

2019-02-15

2019-03-08

jde