null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

17/2019

dzierżawa

Warszawa, rejon ul. Brązownicza i Conrada cz.dz.ew.nr 40 z obrębu 7-08-15 KW NR WA1M/00328741/5 o pow. 2269 m2

x

2019-02-01

2019-02-22

mwa