null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

21/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Wrzeciono, cz. dz. ew. nr 12/2 z obrębu 7-07-04 WA1M/00167621/1 o pow. 147m2

22/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Conrada, dz. ew. nr 86 z obrębu 7-08-15 WA1M/00311518/1 o pow. 393m2