null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

140/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Przybyszewskiego 42 dz. ew. nr 68 z obrębu 7-05-06 KW NR WA1M/00286485/5 o pow. 87,00 m2

x

2018-11-14

2018-12-06

mgr

141/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Szepietowska 2 cz.dz.ew.nr 67 z obrębu 7-05-11 KW NR WA1M/00160354/9 o pow. 21,00 m2

x

2018-11-14

2018-12-06

mgr

142/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Marymoncka 69 A cz. dz. ew. nr `07 z obrębu 7-05-05 KW NR WA1M/00174086/0 o pow. 14, 50 m2

x

2018-11-14

2018-12-06

mgr

143/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Łomiańska 51 dz. ew. nr 52 z obrębu 7-04-02 KW NR WA1M/00149609/9 o pow. 7,0 m2

x

2018-11-14

2018-12-06

mgr

144/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Broniewskiego 95 dz. ew. nr 10/9 z obrębu 7-06-01 KW WA1M/00317442/9 o pow. 1025,00 m2

x

2018-11-14

2018-12-06

jde