null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

89/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. S. Żeromskiego 36/42 cz.dz.ew.nr 58 z obrębu 7-05-07 KW Nr WA1M/00162283/4 o pow.47,25m2

x

2018-08-14

2018-09-05

mwa