null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

80/2018

dzierżawa

Warszawa , ul. Broniewskiego 89 cz.dz.ew.nr 10/2 z obrębu 7-06-01 KW NR WA1M/0052370/4 cz.dz.ew.nr.10/7 z obrębu 7-06-01 KW NR WA1M/00525370/4 o pow.84,00m2

x

2018-07-27

2018-08-20

mgr

 

81/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Kochanowskiego 52 cz.dz.ew.nr 33/1 z obrębu 7-06-01 KW NR WA1M/00041796/9 o pow.56,00m2

x

2018-07-27

2018-08-20

mgr

 

82/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Kasprowicza 19 cz.dz.ew.nr 3/3 obrębu 7-05-10 KW NR WA1M/00158967/2 o pow.20,00m2

x

2018-07-27

2018-08-20

mgr

 

83/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Magiera 8A cz.dz.ew.nr 57/20 obrębu 7-05-13 KW NR WA1M/00319720/6 o pow.77,00m2

x

2018-07-27

2018-08-20

mgr

 

84/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Magiera  1 cz.dz.ew.nr 167 obrębu 7-05-13 KW NR WA1M/00454343/7 o pow.98,00 m2

x

2018-07-27

2018-08-20

mgr

 

85/2018

dzierżawa

Warszawa, ul.Magiera 8 cz.dz.ew. nr 57/20 obrębu 7-05-13 KW NR WA1M/00319720/6 o pow.38,00m2

x

2018-07-27

2018-08-20

mgr