null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

78/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie cz. dz.ew.nr 10 z obrębu 7-09-05 WA1M/00437314/0 o pow.3521,00m2

x

2018-07-26

2018-08-17

jmi

79/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Schroegera 92/96, ul. Skalbmierska 11 , ul. Skalbmierska 11 A cz. dz. ew . Nr 5 z obrębu 7-05-02 KW Nr WA1M/00466682/2 o pow. 18,00m2

x

2018-07-26

2018-08-17

mgr