null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

67/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Magiera 17 A dz.ew.nr 121/3 z obrębu 7-05-12 KW WA1M/00312160/3 o pow.10,62m2

x

2018-07-13

2018-08-06

jde

68/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Kasprowicza 50 i al. Zjednoczenia 25 cz.dz.ew.nr 97 z obrębu 7-05-04 KW Nr WA1M/00317443/6 o pow.948,00m2

x

2018-07-13

2018-08-06

mgr

69/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Zabłocińska dz.ew.nr 11/6 z obrębu 7-04-07 KW WA1M/00281084/9 o pow.147,00m2

x

2018-07-13

2018-08-06

mgr