null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

57/2018

dzierżawa

Warszawa, ul.Lisowska cz.dz.ew.nr 83 z obrębu 7-05-08 KW Nr WA1M/00466681/5 o pow.11,50m2

x

2018-06-11

2018-07-02

mgr

58/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Schroegera cz.dz.ew.nr 6/1 z obrębu 7-05-08 KW Nr WA1M/00283160/0 o pow.32,00m2

x

2018-06-11

2018-07-02

mgr

59/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Perzyńskiego 11 A cz.dz.ew.131/3 z obrębu 7-05-12 o pow./11,00m2

x

2018-06-11

2018-07-02

mgr

60/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Żeromskiego 29 cz.dz.ew.nr.8/5 z obrębu 7-05-12 KW Nr WA1M/00158982/3 o pow.20,00m2

x

2018-06-11

2018-07-02

mgr

61/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Podleśna dz.ew.nr 175 z obrębu 7-04-02 KW NR WA1M/00374930/4 o pow.268,00m2

x

2018-06-11

2018-07-02

mgr