null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

56/2018

dzierżawa

Warszawa, ul. Pelplińska 8 B cz.dz.ew.nr 187/1 z obrębu 7-04-09 KW NR WA1M/00141151/7 o pow.14,00m2