null

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

84/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Duracza 4 dz.ew.nr 5/43 z obrębu 7-05-015 KW Wa1M/00432720/4 o pow. 197 m2

x

2019-04-01

2019-04-22

jde

85/2019

dzierżawa

Warszawa, ul. Lindego 14 A dz. ew. nr 98 z obrębu 7-07-03 KW WA1M/00436757/0 o pow. 15, 04 m2

x

2019-04-01

2019-04-22

jde