null

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 325 44 29
fax: (+48) 22 325 44 93
e-mail: bielany.wzl@um.warszawa.pl

Naczelnik
Barbara Skłodowska

Wydział Zasobów Lokalowych przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Zakres działania komórki:

Sprawy gminnych zasobów lokalowych m.st. Warszawy, zasobu tymczasowych pomieszczeń, ochrony praw lokatorów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz obniżek czynszów.

Referat Najmu Lokali Mieszkalnych
Kierownik Referatu Najmu Lokali Mieszkalnych
Agata Kłosowska
tel.: (+48) 22 325 44 23

 

Zakres działania Referatu Najmu Lokali Mieszkalnych:

 • rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali mieszkalnych m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy, w tym o najem socjalny lokali   oraz ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po wypowiedzeniu umowy najmu z powodu zadłużenia
 • zamiana lokali z inicjatywy najemcy, wynajmującego, wzajemna zamiana lokali mieszkalnych;
 • rozkładanie kaucji zabezpieczających na raty, należnych m.st. Warszawie od lokatorów oraz zwalnianie z obowiązku jej zapłaty, w zakresie w/w realizowanych spraw;

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 14,  325 44 19, 325 44 24, 325 44 28,  325 44 32, 325 44 33

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zasobu Mieszkaniowego:

 • regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w trybie art. 691 kodeksu cywilnego i innych wynikających  z ustaw.

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 13, 325 44 15

 • realizacja wyroków sądowych orzekających o opróżnieniu lokalu mieszkalnego z przyznanym  prawem do lokalu socjalnego lub bez takiego uprawnienia.

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 20, 325 44 22,

 • prawidłowość wykorzystania komunalnego mieszkaniowego zasobu lokalowego

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 18

 • rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na oddanie w bezpłatne używanie lokalu;

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 15

 • realizowanie rejestru gospodarstw domowych oczekujących na pomoc mieszkaniową poprzez najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy, w tym poprzez wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych przekazanych do dyspozycji Dzielnicy z obszaru innych dzielnic, jak również rozkładanie kaucji zabezpieczających na raty, należnych m.st. Warszawie od lokatorów oraz zwalnianie z obowiązku jej zapłaty -  w zakresie spraw realizowanych z rejestru

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) 325 44 31

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Dodatków Mieszkaniowych, Dodatków Energetycznych i Obniżek Czynszów:

 • przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • przyznanie dodatku energetycznego.
 • obniżka czynszu – dotyczy wyłącznie komunalnego zasobu mieszkaniowego i umów najmu zawartych na czas nieoznaczony.

Informacje w zakresie prowadzonych spraw tel.: +48 (22) , 325 44 16, 325 44 21, 325 44 27