null

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax: (+48) 22 325 44 95
e-mail: bielany.wor@um.warszawa.pl

Naczelnik
Agnieszka Nowakowska

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy i jej komisji, obejmująca:
 • udzielanie pomocy Radnym Dzielnicy w sprawowaniu ich mandatu,
 • kierowanie uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością,
 • prowadzenie rejestrów uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy,
 • prowadzenie rejestrów interpelacji i wniosków,
 • sporządzanie wykazów Radnych Dzielnicy uprawnionych do otrzymywania diet,
 • przechowywanie oświadczeń majątkowych, złożonych przez Radnych Dzielnicy i przygotowywanie kopii oświadczeń do publikacji,
 • wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, dotyczących funkcjonowania Rady Dzielnicy;
 1. sprawy jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze Dzielnicy, a w szczególności:
 • obsługa administracyjna i zapewnianie warunków techniczno-materialnych pracy komisji lub innych jednostek wyborczych,
 • wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek niższego rzędu, utworzonych na obszarze Dzielnicy,
 • prowadzenie i ewidencja wydatków na rzecz jednostek niższego rzędu,
 • organizacja i obsługa spotkań organów jednostek niższego rzędu z Zarządem Dzielnicy,
 • udzielanie pomocy jednostkom niższego rzędu w wypełnianiu ich statutowych zadań,
 • przechowywanie dokumentacji jednostek niższego rzędu, w tym uchwał i sprawozdań,
 • obsługa kancelaryjno-techniczna jednostek niższego rzędu;
 1. inne sprawy określone w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy bądź pracownikom Wydziału.