null

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00
fax: (+48) 22 325 44 94
e-mail: bielany.urzad@um.warszawa.pl

Naczelnik
Justyna Strus

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany należą w szczególności:

 1. bezpośrednia obsługa mieszkańców w zakresie zadań:
 • przyjmowanie w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej skarg, wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej i innej korespondencji, sprawdzanie kompletności przyjętej dokumentacji, zgodnie z zatwierdzonymi odrębnie procedurami, a następnie kierowanie dokumentacji do odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy,
 • udostępnianie odpowiednich formularzy i wzorów dokumentów,
 • udzielanie informacji o organach właściwych oraz o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz niezbędnej treści wniosku, podania, pisma lub załącznika,
 • wydawanie dokumentów klientom,
 • obsługi systemu Warszawa 19115, w zakresie realizacji zadań II linii wsparcia,
 • realizowanych we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego, polegających na przyjmowaniu wniosków o wydanie Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka oraz weryfikacji i wydawania potwierdzeń uprawnień wynikających z tytułu posiadania w.wym. Kart,
 • polegających na przyjmowaniu wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny;
 1. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań oraz analiz w zakresie swoich zadań, a także opracowywanie propozycji doskonalenia zasad i procedur obsługi klientów oraz ich wdrażanie;
 2. administrowanie systemem obiegu dokumentacji Signum;
 3. obsługa kancelaryjna Urzędu Dzielnicy.