null

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany wzywa właściciela garaży blaszanych...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany wzywa właściciela garaży blaszanych, znajdujących się na działce ewid. nr 116/2 z obrębu 7-08-01 położonej pomiędzy ul. Sokratesa i ul. Lekką, stanowiącej własność m.st. Warszawy,
o niezwłoczne rozebranie tych naniesień i uporządkowanie terenu najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2018r. oraz o poinformowanie o tym fakcie tut. Wydział.

Jednocześnie Wydział wyjaśnia, iż na przedmiotowym terenie realizowana będzie inwestycja z budżetu partycypacyjnego. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29, pok. 239 II p. oraz pod numerem telefonu (22) 443 48 35.