null

Wydział Informatyki dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 130, 42 131, 42 132
fax: (+48) 22 325 44 99
e-mail: bielany.win@um.warszawa.pl

Naczelnik
Monika Baczyńska

Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bielany należy w szczególności:

 1. Zapewnianie obsługi informatycznej, w tym prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania, a w szczególności:
  • zapewnienie serwisu w zakresie oprogramowania i sprzętu oraz pomocy pracownikom Urzędu Dzielnicy: wydziałów dla dzielnicy oraz delegatur,
  • zarządzanie bezpieczeństwem lokalnych danych i systemów;
 1. Tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym:
  • planowanie i dokonywanie zakupów w zakresie teleinformatyki w uzgodnieniu z Miejskim Centrum Sieci i Danych oraz Biurem Cyfryzacji,
  • administrowanie lokalnymi aplikacjami, usługami sieciowymi oraz kontami użytkowników,
  • przygotowywanie planów rozwoju informatyki w Dzielnicy
 2. Wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Miasta Stołecznego Warszawa, nadzorującymi rozwój i utrzymanie IT, w tym:
  • realizowanie zadań w zakresie budowy systemów informatycznych Urzędu zleconych Dzielnicy,
  • wdrażanie nowych systemów informatycznych wynikających z potrzeb,
  • eksploatacja oraz rozwój sieci i urządzeń teleinformatycznych z uwzględnieniem utrzymania sieci komputerowej w Urzędzie Dzielnicy
  • utrzymanie systemu telefonii IP
  • współpraca z jednostkami Dzielnicy Bielany w zakresie wdrażania i utrzymania jednolitej domeny teleinformatycznej Miasta Stołecznego Warszawa.