null

Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 325 43 01 sekretariat
fax: (+48) 22 325 44 78
e-mail: bielany.wbk@um.warszawa.pl

Naczelnik
Iwona Warecka

Windykacja zobowiązań cywilnoprawnych i opłat lokalnych:
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 161 lub 42 160
Księgowość zobowiązań cywilnoprawnych i opłat lokalnych:
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 009
lub 42 010
Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 165 lub 42 163

 

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bielany należy w szczególności:

  1. Naliczanie i pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. Pobór opłat z zobowiązań cywilnoprawnych i opłat lokalnych;
  3. Opracowywanie propozycji do projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
  4. Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy;
  5. Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy;
  6. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;
  7. Analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;
  8. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  9. Prowadzenie wstępnej windykacji należności cywilnoprawnej i opłat lokalnych m.st. Warszawy z obszaru Dzielnicy. 

Uprzejmie informujemy, iż naliczaniem i poborem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się: 

Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy
ul. Obozowa 57
tel.: +48 22 443 09 00, +48 22 443 09 01.