null

Wybrano Prezydium Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 18 listopada br. (poniedziałek) odbyła się pierwsza sesja Rady Dzielnicy Bielany w nowej kadencji, na której dokonano wyboru Prezydium Rady Dzielnicy.

Przewodniczącym został - Aleksander Kapłon (PiS), który w tajnym głosowaniu uzyskał 23 głosy przy 2 wstrzymujących się. Zastępcami przewodniczącego zostały pani Maria Mossakowska (SLD-UP) i pani Magdalena Zabłocka (PO), które otrzymały 24 głosy za, przy 1 przeciwnym.

W Sesji wzięli udział Radni Rady Warszawy: Małgorzata Gosiewska z PiS, Marek Keller z SLD-UP i Antoni Gut z LPR oraz liczni mieszkańcy Bielan.

Zarząd Dzielnicy (burmistrz i zastępcy) zostanie wybrany na Sesji wyznaczonej w środę 27.11.br. na godzinę 18.00.