null

Wybory Prezydenckie 2020

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na stronie www.warszawa19115.pl w zakładce ,,Wybory” zostały zaktualizowane wszelkie informacje dotyczące organizacji zbliżających się wyborów.

Jest to źródło czytelnej informacji sporządzonej w oparciu o treść ustawy z dnia 2 czerwca br. oraz kalendarza wyborczego. 

Znajdziemy tam informacje dotyczące:

  1. Dopisania do spisu wyborców: https://warszawa19115.pl/-/dopisanie-do-spisu-wyborcow?redirect=%2F
  2. Wpisania do rejestru wyborców: https://warszawa19115.pl/-/wpisanie-do-rejestru-wyborcow?redirect=%2F
  3. Udostępniania rejestru wyborców: https://warszawa19115.pl/-/udostepnienie-rejestru-wyborcow?redirect=%2F
  4. Zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego: https://warszawa19115.pl/-/zgloszenie-zamiaru-glosowania-korespondencyjnego-w-wyborach-zarzadzonych-na-dzien-28-czerwca-2020-r-?redirect=%2F
  5. Pełnomocnictwa do głosowania: https://warszawa19115.pl/-/sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-prezydenta-rzeczypo?redirect=%2F
  6. Uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania: https://warszawa19115.pl/-/wydanie-zaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania?redirect=%2F

W ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości dotyczące ustnego zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Z pisma Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca br. odnoszącego się m. in. do tej sprawy wynika, że nie ma możliwości zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez telefon. Dopuszczalne jest zgłoszenie takiego zamiaru osobiście w siedzibie Urzędu, listownie lub przez ePuap.

W związku z koniecznością obsługi zwiększonej ilości klientów, którzy będą chcieli skorzystać m. in. z możliwości dopisania się do spisu wyborców, pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania czy możliwości zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego podjęta została decyzja o następującym sposobie obsługi klientów:

  1. Załatwianie spraw wyborczych bezie realizowane bez konieczności uprzedniego umówienia się,
  2. W dniach 15-23 czerwca br. BAiSO będzie obsługiwało klientów w sprawach wyborczych w godzinach 8:00 – 18:00,
  3. W sobotę 20 czerwca br. BAiSO będzie obsługiwało klientów w sprawach wyborczych w godzinach 9:00 – 14:00.
wybory_1_bdd33b45aaa47ca22f5bc88c71da3ff7c45a87e0.jpg

Załączniki: