null

Wspólne posiedzenie Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego i Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

(wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska  w zakresie punktu 3)

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala widowiskowa 30 parter wejście  od ul. Jarzębskiego).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego w dniu 4 lutego 2020 r.
 5. Sprawy różne, korespondencja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

    Przewodniczący Komisji
Architektury i Planowania Przestrzennego
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Daniel Pieniek

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców.

 

* * *

Porządek posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

(wspólnie z Komisją Architektury i Planowania Przestrzennego  w zakresie punktu 3)

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
ul. Żeromskiego 29 (sala widowiskowa 30 parter wejście  od ul. Jarzębskiego).

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Sprawy różne, korespondencja.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

    Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Krystian Lisiak

 

Zaproszeni goście:

Pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pani Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Pan Andrzej Malina  –  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Pan Marek Sitarski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Przedstawiciele bielańskich samorządów mieszkańców.

Załączniki: