null

Wrzeciono - program poprawy jakości życia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W opracowanym programie określono obszary działań wymagające zmian.

Do najważniejszych zadań zaliczono m.in.: rozwój infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej, zmniejszenie ubóstwa i bezrobocia, aktywizacja społeczna wszystkich grup wiekowych osiedla Wrzeciono, poprawa stanu zdrowia, poprawa sytuacji życiowej osób starszych i niepełnosprawnych. Za szansę dla osiedla uznano: aktywność mieszkańców, planowane inwestycje handlowe, rekreacyjno-sportowe, kulturalne i społeczne zarówno w osiedlu, jak i na jego obrzeżach.

Jednym z realizowanych już zadań przyjętego programu jest utworzenie w nowootwartej bibliotece przy ul. Wrzeciono 2 - Biura Porad Obywatelskich, które prowadzone jest przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej. W Biurze Porad Obywatelskich pod nr tel. 828-12-95 udzielane są bezpłatne porady i informacje o tym jak skutecznie załatwić swoje sprawy (mieszkaniowe, rodzinne, ubezpieczeń społecznych itp.) w różnych urzędach. Biuro czynne jest w każdy poniedziałek w godzinach: 14:00 - 18:00.

W bibliotece przy ul. Wrzeciono 48 otwarto klub internetowy dla mieszkańców, który czynny jest codziennie od 14:00 - 19:00.

Od września br. w bibliotece przy ul. Wrzeciono 48, pod nr tel. 835-48-39 będzie dyżurował w każdy poniedziałek w godzinach 16:00 - 19:00- psycholog, który pomoże rodzicom w sprawach wychowawczych ich dzieci, a na osiedlu pojawią się pedagodzy podwórkowi. Dzieci i ich rodzice cieszą się z nowego, bardzo funkcjonalnego placu zabaw w pobliżu Gimnazjum nr 5. Radni Gminy zadecydowali także, że powstanie środowiskowy dom pomocy dla osób starszych i klub młodzieżowy.