null

WOLONTARIAT WAŻNA SPRAWA - DZIAŁANIA KLUBU MAŁEGO WOLONTARIUSZA P. 236 "ÓSEMECZKA" W PRZEDSZKOLU NR 236 ‘MALI ODKRYWCY’

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Klub „Ósemeczka” nadal kontynuuje działalność wolontariacką, w ramach, której podejmuje zróżnicowane zadania. Cała społeczność przedszkolna „mali i duzi”, niezmiennie z wielkim zaangażowaniem podejmowali się realizacji określonych działań, które swoim zasięgiem obejmowały środowisko lokalne i Przedszkole, według poniższego harmonogramu.

- Akcja świątecznej zbiórki żywności oraz darowizn rzeczowych na rzecz podopiecznych Fundacji „Świat na Tak” i Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja”. Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia był właściwym czasem do okazania wrażliwości. Bezcenny odruch serc wolontariuszy i darczyńców zamienił się w realną pomoc osobom potrzebującym. Ogromne zaangażowanie w akcję dzieci, Rodziców i personelu Przedszkola pozwoliło zgromadzić żywność oraz darowizny rzeczowe. Transport zebranych darowizn do miejsc docelowych zawdzięczamy oczywiście Rodzicom, którzy jak zwykle są otwarci na pomoc i współpracę w różnym zakresie. (listopad i grudzień 2019 r.)

- Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Święto było niezwykłym czasem dla naszych przedszkolnych wolontariuszy. Dzieci spędziły ten dzień w klimacie radości i życzliwości. Celebrowanie tego święta obfitowało w przyswajanie nowej wiedzy z zakresu wolontariatu, utrwalanie wiedzy już posiadanej, wspominanie akcji, w których wcześniej uczestniczyliśmy, dzielenie się doświadczeniami. Nie zabrakło też wspólnych zabaw integracyjnych. Różnorodne zabawy były świetną okazją do rozwijania umiejętności współpracy i oczywiście wzajemnej pomocy, przez co dostarczały dzieciom wielu pozytywnych emocji. Grupy starsze spotkały się z zaproszonymi do Przedszkola wolontariuszami - członkami Szkolnego Klubu Wolontariackiego ze Szkoły Podstawowej nr 214. Kulminacyjnym akcentem obchodów wspomnianego święta, było obdarowanie dzieci odznakami „Pomagam, bo lubię”, które wywołały ogromną radość i uśmiech na twarzach wszystkich wolontariuszy. (5 grudnia 2019 r.)

- Zaproszenie podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 2, z warszawskich Bielan. Spotkanie pokoleń odbyło się w ramach integracji międzypokoleniowej połączonej z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Wolontariusze zaprosili Seniorów na specjalnie dedykowany im program artystyczny i słodki poczęstunek, który był dopełnieniem całej uroczystości. Wiele się działo - było uroczyste powitanie gości, życzenia, występy przedszkolaków z każdego oddziału, upominki własnoręcznie przygotowane przez dzieci, wspólne i radosne tańce przy muzyce. Pojawiła się też niespodzianka w formie czytania literatury dziecięcej, recytowania wierszy i śpiewania piosenek przez zaproszonych wyjątkowych gości. Przedstawiony program artystyczny ujawnił niezwykłe umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne przedszkolnych wolontariuszy - posypały się więc gromkie brawa, a na twarzach Seniorów zagościły wyrazy podziwu. Spotkanie pokoleń upłynęło w miłej atmosferze, było wartością nie do przecenienia dla „starszych i młodszych”, pozostawiło niezwykłe wspomnienia, które na długo pozostaną w pamięci gości i przedszkolaków. (4 luty 2020 r.)

- Akcja „Pomagamy skrzydlatym przyjaciołom przetrwać zimę”. Teren przedszkolnego ogrodu zamienił się w „ptasią stołówką” - pełną gości i radosnego świergotu ptaków. Stołówka zaopatrzona w karmniki pobudziła zainteresowania dzieci i uwrażliwiła na otaczającą przyrodę. Mali wolontariusze bardzo chętnie
i systematycznie uzupełniali karmę - smakołyki dla fruwających przyjaciół. Dzieci angażowały się emocjonalnie w dokarmianie ptaków, obserwowały też ptasie zwyczaje, tym samym odkrywały tajemnice przyrody. Podjęte działania na rzecz skrzydlatych przyjaciół dostarczały przedszkolakom każdego dnia wiele radości, uczyły wrażliwości, odpowiedzialności i obowiązkowości. Stwarzały wolontariuszom warunki do tego, by miały poczucie, że robią coś dobrego uczestnicząc w aktywnej formie ochrony ptaków w okresie zimowym. (styczeń, luty 2020 r.)

Reasumując, zrealizowane działania wolontariackie niosły ze sobą walory edukacyjne, zapewniły przedszkolakom szeroki wachlarz korzyści. Rozwijały wrażliwość, uczyły szacunku, kształtowały właściwe postawy prospołeczne i zachowania proekologiczne. To tylko niektóre korzyści spośród wielu innych, które wpisały się w powyższe działania i mają ogromny wpływ na kształtowanie małego człowieka.

Dziękujemy wolontariuszom oraz darczyńcom „małym i dużym” za wrażliwość, czyli „patrzenie sercem” na los ludzi oraz los skrzydlatych przyjaciół.

Opracowanie: A. Trzpioła, R. Stróżyk, K. Fidelak - nauczyciele Przedszkola nr 236

 

 


 

Zobacz galerię (7 zdjęć)