null

Wolontariat w Przedszkolu Nr 236 "Mali Odkrywcy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obecnie trwający rok szkolny jest kontynuacją rozpoczętego w 2017/2018, dzieła pod hasłem „Pomagamy, bo lubimy i chcemy”. Takie właśnie hasło, przyświeca naszym działaniom, które wynikają z przyłączenia się naszego Przedszkola do Fundacji „Świat na Tak” oraz założenia Klubu Małego Wolontariusza P. 236 „Ósemeczka”.

Sporządzony Roczny Plan Pracy Klubu na rok 2020/2021, uwzględnia zadania, których treść wskazuje na podejmowanie takich działań, które będą niosły ze sobą walory edukacyjne, będą wpływały na kształtowanie postaw altruistycznych. We wspomnianym planie wskazaliśmy zróżnicowane działania po to, by w postawach przedszkolaków teraz i w przyszłości, można było doszukać się wrażliwości na los drugiego człowieka, los zwierząt, los środowiska oraz wdzięczności dla tych, którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny. Dokumentując zrealizowane dotychczas działania, warto wspomnieć, że nie zabrakło w nich okazji do utrwalania wiedzy z zakresu wolontariatu. Taką okazją było między innymi spotkanie z Panią Agnieszką Grabek - psycholog i Cecylką Knedelek - bohaterką książki Joanny Krzyżanek - w trakcie spotkania pojawiło się wiele pomysłów dzieci na różnego rodzaju pomaganie (14 października 2020). Ponadto podejmowane były inne działania, wynikające z harmonogramu. Oto one: cała społeczność przedszkolna aktywnie uczestniczyła w akcji na rzecz środowiska naturalnego „Sprzątanie Świata” - pamiętając o tym, że Ziemia to nasz wspólny dom, o który powinniśmy dbać (18 września 2020); nasze przedszkolaki obchodziły „Światowy Dzień Uśmiechu”, któremu towarzyszyły znamienne słowa „Mały czy duży, zawsze niech pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta!" (2 października 2020); społeczność przedszkolna uczestniczyła w tworzeniu żonkilowych „Pól Nadziei” - dzieci sadziły cebulki żonkilowe i kwestowały na rzecz hospicjum (październik 2020); obchodziliśmy również „Światowy Dzień Życzliwości”, któremu towarzyszyło przesłanie „Bądź dla wszystkich życzliwy, a świat będzie szczęśliwy!” (20 listopada 2020); przyłączyliśmy się także do akcji tworzenia kartek świątecznych dla Weteranów Wojennych „Serce za Odwagę”, której organizatorem są Stowarzyszenia „Pro Patria - Lokalni Patrioci” i „Głos Bohatera” oraz Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku - stworzone kartki, to nasze podziękowanie za odwagę, wyraz wdzięczności i pamięci (grudzień 2020); nie zabrakło też celebrowania z radością i życzliwością, a więc w atmosferze pozytywnych emocji „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” (4 grudnia 2020).

Reasumując - praktyczne działanie, w tym realizowanie powyższych zadań, było doskonałą okazją do budowania świata wartości. Wskazane różnorodne działania miały wymiar edukacyjny, wychowawczy i społeczny - zapewniły więc naszym wychowankom paletę wielorakich korzyści. Gdyby nie wolontariat, próżno by szukać w małym człowieku takiej wrażliwości, otwartości, takich pozytywnych postaw prospołecznych i zachowań proekologicznych, jakie dostrzegamy u naszych przedszkolaków. Dlatego doświadczanie idei wolontariatu poprzez praktyczne działanie będziemy kontynuować.

Dziękujemy całej społeczności przedszkolnej „małym i dużym” za współuczestniczenie
w tym pięknym dziele, jakim jest przedszkolny wolontariat.

Opracowanie:
Anna Trzpioła, Renata Stróżyk, Katarzyna Fidelak – nauczycielki Przedszkola nr 236.

wolontariat_01.jpg
Zobacz galerię (7 zdjęć)
wolontariat_02.jpg
p236_wolontariat_5_1.jpg
p236_wolontariat_4_1.jpg
p236_wolontariat_3_1.jpg
p236_wolontariat_2.jpg
p236_wolontariat_1.jpg