null

Wizyta Prezydenta Warszawy w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Pierwszą uczelnią, którą odwiedził Wojciech Kozak nowy prezydent m. st. Warszawy jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezydent w towarzystwie przedstawicieli uczelni, przedstawicieli Gminy Warszawa-Bielany, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich - prof. dr hab. Jerzego Woźnickiego zwiedził budynki dydaktyczne Uniwersytetu przy ul. Dewajtis 5 oraz wizytował tereny przy ul. Wóycickiego - miejsca planowanego nowego campusu uniwersyteckiego.

Wojciech Kozak wyraził zadowolenie z przekazania w użytkowanie wieczyste Uniwersytetowi pierwszej nieruchomości przy ul. Wóycickiego o powierzchni ok. 1,3 ha przez Gminę Warszawa Bielany i deklaracji przekazania wkrótce kolejnej nieruchomości na rzecz Uniwersytetu.

Zadeklarował podtrzymanie zobowiązań Gminy Warszawa-Bielany o zamiarze przekazania terenów przy ul. Wóycickiego pod nowy campus uniwersytecki, w przypadku gdy Miasto stanie się właścicielem wyżej wymienionych gruntów i że działania te zyskują wsparcie władz Miasta.