null

Wielki sukces bielańskiej oświaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 30 września 2021 r. podczas III Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego pod patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w Domu Polonii na Zamku w Pułtusku, nauczyciele z dwóch bielańskich placówek oświatowych zostali wyróżnieni za innowacyjne działania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki.  

Z rąk Pana Jarosław Zaronia – Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – dyrektor Katarzyna Kwiecińska oraz nauczycielki z Przedszkola Nr 236 „Mali Odkrywcy” – Joanna Kózka i Małgorzata Liedtke zdobyły tytuł Innowacyjny Nauczyciel 2020 za autorski projekt „Samodzielny Przedszkolak”, którego celem było przygotowanie dzieci do roli ucznia oraz rozwijanie postawy samodzielności w zakresie sprawnego ubierania się, zaś Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza zdobyła tytuł Innowacyjna Szkoła 2020 za zorganizowanie zielonej, edukacyjnej oazy wśród betonowych wieżowców Warszawy – statuetkę odebrały dyrektor Szkoły Renata Kurlanc i nauczycielki Ewa Hunkiewicz i Małgorzata Litwin.

Głównym celem III Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego, jako zwieńczenia Konkursu Innowacyjna Szkoła. Innowacyjny Nauczyciel – edycja 2020/21, którego celem było promowanie nowatorstwa pedagogicznego, wspieranie nowatorskich działań dyrektorów i nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji procesu kształcenia, zarządzania, a także dzielenie się przykładami dobrych praktyk pracy w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym. Forum doskonale podsumowała Pani Alina Karaśkiewicz – nauczyciel konsultant ds. innowacji pedagogicznych i badań w edukacji, która stwierdziła „Nikt nie znalazł się tu z przypadku, jesteście Państwo elitą w polskiej edukacji!”.

Opracowanie: K. Kwiecińska, J. Kózka i M. Liedtke.

Siedem uśmiechniętych kobiet stoi na tle trzech banerów przedstawiających organizatorów III Międzynarodowego Forum Nowatorstwa pedagogicznego w Pułtusku. Dwie osoby trzymają w ręku szklane statuetki – nagrody. Jedna z nich ma założoną na swoją rękę pacynkę Pana Guzika.