null

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała na Bielanach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W niedzielę 11 stycznia 2004 r., już po raz 12, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zbiera pieniądze na sprzęt medyczny dla ratowania życia niemowląt i małych dzieci. Finał XII WOŚP rozpoczął się o godz. 8.00 i trwał do 20.00.

Na Bielanach sztab WOŚP mieścił się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Andersena 4. W kweście na terenie naszej dzielnicy udział wzięło 11 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz szczepy harcer-skie (423 WDHiGZ, 305 WDHiGZ). Rozdano 240 identyfikatorów i puszek. Każdy wolontariusz dobrał do swojej grupy 2-3 osoby. W sumie na Bielanach kwestowało około 800 osób dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice. Bielańczycy nie zawiedli i szczodrze zapełniali puszki wolontariuszy.

W sztabie, na tablicy informacyjnej, na bieżąco aktualizowana była ogólna kwo-ta zebranych pieniędzy. Każdy nowy zapis przyjmowany był z ogromną ra-dością. Atmosfera w Młodzieżowym Domu Kultury była znakomita i pomimo zmęczenia kilkugodzinnym kwestowaniem, uśmiechy nie znikały z twarzy zebranych tam osób. Dyrektor MDK-u Marzena Lubańska, uczestnicząc w tym wydarzeniu przez cały czas powiedziała: „Patrząc na dzieci i młodzież, które z tak ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w akcji ogarnia mnie wzruszenie. Dopiero w takich chwilach widać jak dużo jest dzieci i młodzieży, chcącej po-święcić swój czas dla innych, czujących potrzebę wzięcia udziału, a nie stania z boku.”

Kwota, jaka została przekazana przez przedstawicieli Bielańskiego Sztabu do studia na ul. Woronicza wynosiła 93.323,14 zł. Po wpłynięciu kwot z imprez zamkniętych oraz aukcji suma ta wzrosła do 101.500 zł. Gratulujemy!