null

Widoczne przejścia dla pieszych na Reymonta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzięki staraniom mieszkańców, Radnych oraz Zarządu Dzielnicy Bielany wczoraj (27 sierpnia) zostało zmienione oznakowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera. Teraz będą one lepiej widoczne.
Po tym jak na początku roku doszło do śmiertelnego potrącenia kobiety na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Reymonta i ul. Schroegera, mieszkańcy Bielan domagali się zmian, które poprawią bezpieczeństwo w tym rejonie. Radni i Zarząd Dzielnicy Bielany poparli mieszkańców w ich staraniach.
W sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Reymonta Zarząd Dzielnicy skierował pisma do Inżyniera Ruchu st. M. Warszawy, Zarządu Dróg Miejskich, Straży Miejskiej i Policji. Po przeprowadzeniu analiz i uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, a następnie stołecznego Inżyniera Ruchu została podjęta decyzja o zmianach w oznakowaniu przejść dla pieszych na ul. Reymonta w okolicy i ul. Schroegera.
W wyniku wspólnych starań mieszkańców, Radnych i Zarządu Dzielnicy Bielany w dniu 27 sierpnia zostały umieszczone fluorescnecyjne znaki D-6 (przejście dla pieszych) oraz dodatkowe znaki ostrzegawcze A-16 (przejście dla pieszych), a także zostały namalowane znaki A-16 na jezdni.