null

Weź sadzonkę za odpady

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Bielany segregują odpady - wymiana odpadów segregowanych typu szkło, papier, plastik, sprzęt elektryczny i elektroniczny na rośliny. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 12.00 w terminach i miejscach opisanych w regulaminie.

W zamian za przyniesione odpady, w ilościach wskazanych w regulaminie, mieszkaniec otrzyma sadzonkę - wrzosy (białe/różowe), zioła, cebulki kwiatów. W nowej formule każdy mieszkaniec otrzymuje 1 sadzonkę, gdyż akcja ma wymiar edukacyjny, informujący o konieczności segregacji odpadów na poszczególne frakcje.

Ze względów epidemicznych podczas akcji zostanie wyznaczona strefa wejścia i wyjścia na teren, na którym będą przyjmowane odpady i wydawane sadzonki (mieszkańcy wchodzą pojedynczo, w maseczkach, zakrywając nos i usta). Prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

wez_sadzonke_a4.jpg

Załączniki: