null

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Serdecznie zapraszamy Państwa do składania wniosków do konkursu o Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej 2016, której celem jest promocja najlepszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w m.st. Warszawie.

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej przyznawana jest corocznie, za najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Konkurs dotyczy projektów zrealizowanych do 30 czerwca danego roku. W przypadku nagród za rok 2016 nagradzane będą projekty zakończone w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Konkurs ma charakter otwarty. Projekt do Konkursu może zgłosić każdy podmiot, w tym instytucja, placówka, organizacja pozarządowa lub jednostka organizacyjna, która działa na terenie m.st. Warszawy i która realizuje działania z zakresu edukacji kulturalnej.

W każdej edycji Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej przyznawana jest w formie środków pieniężnych, których podziału dokonuje Kapituła Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej. Pula nagród wynosi 60 000 zł.

Zgłoszenia są przyjmowane w formie pisemnej oraz elektronicznej do 30 czerwca 2016 roku na formularzu (załącznik). Wzór formularza jest dostępny również na stronie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej www.wpek.pl
 

Zgłoszenia są przyjmowane w formie elektronicznej do 30 czerwca 2016 roku. Formularz elektroniczny jest dostępny na stronie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej (link: http://www.wpek.pl/wpek,1,5107.html?locale=pl_PL). Zgłoszenie należy dostarczyć w formie pisemnej (w sekretariacie Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica, ul. Duracza 19; I piętro), wniosek w formie pisemnej powinien zawierać obowiązkowe załączniki w postaci 3 wydrukowanych zdjęć w formacie 13x18. Wnioski przyjmuje pan Krzysztof Kocimski – zastępca Koordynatora Dzielnicowego k.kocimski@bibliotekabielany.waw.pl