null

Warszawiacy mogą czuć się bezpiecznie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W ratuszu odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami Komendy Stołecznej Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy , na którym omówiono system patrolowania i zapewnienia bezpieczeństwa na terenach zieleni w stolicy ze szczególnym uwzględnieniem Lasu Kabackiego.

„Chcemy, aby Las Kabacki nadal pozostał bezpiecznym miejscem do rekreacji, uprawiania sportu i wypoczynku. To ulubione miejsce do spędzenia wolnego czasu mieszkańców południowej części Warszawy, dlatego zapewnienie tam bezpieczeństwa jest dla mnie kluczowe – powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Na spotkaniu przedstawiciele policji zapewnili, że trwają intensywne działania operacyjne zmierzające do ujęcia sprawcy gwałtu jaki miał miejsce w Lesie Kabackim.

Aby wesprzeć poszukiwania postanowiłam, że na elektronicznych nośnikach informacji w metrze, tramwajach i autobusach będzie publikowany portret pamięciowy sprawcy do czasu jego ujęcia przez policję – poinformowała Hanna Gronkiewicz-Waltz - Dodatkowo w Lesie Kabackim patrole, na co dzień obchodzące jego wielohektarowy teren, zostaną wzmocnione policjantami odbywającymi służbę pieszo, na rowerach i konno. Las będą kontrolować także wzmocnione patrole strażników miejskich.

Portret pamięciowy będzie pokazywany na ekranach w komunikacji miejskiej, na internetowych stronach miasta i dzielnic oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców. W poszukiwanie sprawcy zostaną także włączeni kontrolerzy biletów ZTM, którzy będą mieli przy sobie jego portret pamięciowy.

Wszystkie warszawskie tereny zieleni są stale monitorowane przez patrole policji i straży miejskiej. Stołeczne lasy, parki, strefa nadwiślańska jest codziennie patrolowana przez funkcjonariuszy umundurowanych i po cywilnemu. Obszary te sprawdzają także funkcjonariusze podczas służby ponadnormatywnej i na stażach adaptacyjnych, na które w tym roku m.st. Warszawa przeznaczyła 6 mln zł.