null

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy - zgodnie z proponowanym porządkiem obrad.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek posiedzenia
Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
w dniu 12 września 2019 r. ooodz. 16.00

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, (pok. 513 V piętro)

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 15 lipca 2019 r.
  4. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany.
  5. Sprawy różne, korespondencja.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Mieszkaniowej
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Monika Szadkowska

Zapioszsni geście:
Pan Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st Warszawy
Pani Katarzyna Potapowlcz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st Warszawy
Pan Wtodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pan Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Pani Agata Kłosowska - Kierownik Referatu w Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany

Załączniki: