null

VII Polska Wystawa Narodowa POLEXPORT 2002

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Izba stworzyła i realizuje Kompleksowy Program Wspierania Polskiego Eksportu na Wschód POLEKSPORT, który ma na celu kompleksowe promowanie i wprowadzanie polskich firm na rynki bałtyckie i wschodnie.

W roku bieżącym udział w Wystawie wzięło około 200 wystawców. Większość uczestników traktowała ją jako sposób nawiązania pierwszych kontaktów z Rosją. Kaliningrad, z racji swego położenia geograficznego, pełni funkcję "mostu" łączącego Rosję z Polską i Europę Zachodnią.

Po raz pierwszy w Wystawie uczestniczyła Dzielnica Warszawa-Bielany, która promowała gospodarkę Bielan. Na 18-metrowym stoisku gminy prezentowały się następujące firmy, którym gmina udostępniła bezpłatnie swoją powierzchnię wystawienniczą: RAR Spółka Jawna Spółdzielnia Inwalidów Metal-Incar, Kredyt Bank.

Pracownicy Biura Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Warszawa-Bielany prezentowali też oferty firm, które nie brały bezpośrednio udziału w Wystawie, m.in. Laboratorium Kosmetycznego "Joanna".

Promowanie firm bielańskich było kontynuacją idei zorganizowanego w ubiegłym roku na terenie gminy Forum Gospodarczego Firm Bielańskich. Gmina Warszawa-Bielany poprzez uczestnictwo w Wystawie realizuje cele określone przez uczestników powstałej Rady Gospodarczej przy Forum m.in. poprzez pomoc przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych krajowych i zagranicznych.

Wystawa w Kaliningradzie pozwoliła na rozszerzenie informacji o rynku wschodnim, jak również stworzyła możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorcami.