null

VII edycja budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Drodzy Mieszkańcy,
właśnie zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w VII edycji budżetu obywatelskiego. Ten etap pozytywnie przeszły 163 projekty, natomiast negatywnie zostały ocenione 4. Dwa ze względu na lokalizację zmieniły poziom z dzielnicowego na ogólnomiejski, a jeden projekt został wycofany przez autora.

Wszystkie projekty, które uzyskały ocenę pozytywną na etapie formalnym trafiły do właściwych merytorycznie komórek, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość realizacji każdego pomysłu biorąc pod uwagę takie kryteria jak:

  • zgodność z kompetencjami miasta,
  • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • możliwość realizacji w ciągu roku,
  • zgodność ze strategiami i programami miasta,
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Ocena merytoryczna będzie trwała do 6 maja 2020 roku, zaś ostateczne wyniki weryfikacji poznacie Państwo 29 maja 2020 roku.