null

Usuwanie obumarłych drzew w Lesie Lindego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
jesienny las w którym część drzew jest złamana

Lasy Miejskie - Warszawa informują, że w środę 16 lutego w Lesie Lindego przystąpią do usuwania obumarłych drzew, złomów, wiatrołomów wyrwanych wskutek ostatnich wichur i porywistego wiatru, a stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się po ścieżkach.

W czasie prac związanych ze ścinką i porządkowaniem powierzchni zostanie wprowadzone czasowe ograniczenie dostępności tej części Lasu Lindego, w których będą prowadzone prace.

Część pozyskanego drewna zostanie pozostawiona na terenie lasu do naturalnego rozkładu, w celu wzbogacenia ściółki leśnej oraz bioróżnorodności. Gałęzie zostaną rozdrobnione przy pomocy rębaka i również zostaną pozostawione w lesie.

Kontrola drzew wytypowanych do usunięcia nie wykazała obecności na nich gniazd lub zasiedlonych dziupli ptaków.