null

Urząd Dzielnicy Bielany prowadzi nabór kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych Wybory są zarządzone na 26 maja 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Bielany prowadzi nabór kandydatów do pracy
w Obwodowych Komisjach Wyborczych
Wybory są zarządzone na 26 maja 2019 r.

Zainteresowani mieszkańcy*  proszeni są o zgłaszanie się
do Urzędu Dzielnicy Bielany,
ul. S. Żeromskiego 29, pok. 290, II piętro, celem umieszczenia
na tzw. liście rezerwowej wyborców**


Dieta wynosić będzie:
500,00 zł – przewodniczący,
400,00 zł – zastępca przewodniczącego,
350,00 zł – członek komisji


(Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej  Nr 6/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych….)

*) Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej  Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych…).

**) W przypadku zgłoszenia przez komitety do obwodowych komisji  wyborczych mniejszej niż wymagana liczba kandydatów, następuje jej uzupełnienie spośród wyborców, czyli osób ujętych w stałym rejestrze jednej z gmin na obszarze województwa  (w tym celu tworzona jest tzw. lista rezerwowa wyborców). Podstawa prawna: § 16 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych…).

Załączniki: