null

Uroczystość patriotyczna z okazji 76. Rocznicy Wybuchy II Wojny Światowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dnia 1 września o godz. 13.00 przy pomniku 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 76. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Obchody poprzedziła uroczysta msza święta o godz. 12.00 w Kościele Św. Marii Magdaleny, którą celebrował ks. prałat dr Piotr Fołtyn.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele Władz Dzielnicy Bielany na czele z Burmistrzem Tomaszem Menciną, który wygłosił przemówienie okolicznościowe oraz jego zastępcą Włodzimierzem Piątkowskim. Obecna była także wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bielany Anna Czarnecka. W uroczystości brali udział również radni Dzielnicy Bielany: Renata Banasiak, Joanna Radziejewska, Piotr Śląski, Emilia Romanik, Sławomir Umiński oraz Stefan Kulesza. Środowiska kombatanckie reprezentował Przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta Józef Kassyk, który pod koniec podziękował zgromadzonym za udział w uroczystości.
W obchodach uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych: Naczelnik Oddziału Terenowego Straży Miejskiej Romuald Modzelewski, I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V nadkom. Wojciech Bogiel. Obecny był również dr Wojciech Borkowski Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa Bielany. Wśród gości pojawił się również Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. dr hab. Jerzy Cytowski, a także przedstawiciele bielańskich szkół. Uroczystą oprawę wojskową zapewnili żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze.