null

Uroczystość nadania imienia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 30 maja 2003 r. odbyła się uroczystość nadania Młodzieżowemu Domowi Kultury przy ul. Andersena 4 imienia Marii Gwizdak.

Nadania imienia zmarłej wieloletniej Dyrektorki MDK-u dokonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 r oraz Uchwały NR 774/XXXVI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 9 października 2002 r.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele: władz Dzielnicy Bielany, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, rodzina Marii Gwizdak i wielu innych dostojnych gości oraz nauczyciele i wychowankowie MDK-u. Akt nadania imienia odczytany został przez Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Cezarego Pomarańskiego.

Po części oficjalnej goście mogli obejrzeć krótki program artystyczny w wykonaniu chóru „Wiwat”, Młodzieżowego Teatru „Drama”- zespołów MDK. Patronka Młodzieżowego Domu Kultury w październiku 1958 roku została kierownikiem świetlicy międzyszkolnej Domu Kultury Dziecka przy ul. Próchnika 8a, która dzięki jej wysiłkom została przekształcona w Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a w 1968 r. w Młodzieżowy Dom Kultury.

Pani Maria Gwizdak kierowała nieprzerwanie placówką od 01 października 1958 r. do 23 maja 2002 r. Jej zdolności pedagogiczne i organizacyjne pozwoliły na stworzenie placówki wychowania pozaszkolnego,w której całe pokolenia mieszkańców Żoliborza i Bielan mogły rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej była wielokrotnie nagradzana m.in.: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą Odznaką „Za zasługi dla Warszawy”, Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.