null

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2003/2004

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 5 września 2003 r. w kościele św. Zygmunta na Bielanach odbyła się uroczysta msza św. inaugurująca rok szkolny 2003/2004.

We mszy św. uczestniczyli m.in. poseł Bartłomiej Szrajber, Z-ca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Ewa Krawczyk, przedstawiciele władz Dzielnicy Bielany: Burmistrz Cezary Pomarański, Z-ca Burmistrza Maciej Więckowski, Członek Zarządu Ryszard Podczaski, Przewodniczący Rady Aleksander Kapłon oraz uczniowie z bielańskich szkół. Na zakończenie uroczystości poświęcono plecaki uczestniczących we mszy św. uczniów.

Po liturgii, dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w Szkole Podstawowej Nr 187 im. Adama Mickiewicza, przy ul. Staffa 21. Po przywitaniu gości przez dyrekcję szkoły Burmistrz Cezary Pomarański wręczył 67 nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Po odebraniu ślubowania od mianowanych nauczycieli nastąpiła część artystyczna, w której to swe zdolności aktorskie i sportowe zaprezentowały przedszkolaki z przedszkoli nr: 181, 309, 409 oraz uczniowie szkoły nr 187.