null

Umów wizytę w urzędzie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Grupy spraw
ODPADY KOMUNALNE
Składanie deklaracji o odpadach
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych, wypis i wyrys z ewidencji gruntów lub kartoteki budynków, zmiany w ewidencji gruntów, dzierżawa nieruchomości, bonifikaty
DROGOWNICTWO, INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA
Zajęcie pasa drogowego (handel, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty, prowadzenie robót), utrzymanie dróg gminnych, wycinka drzew
PŁATNOŚĆ PODATKU, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, DZIERŻAWY, OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA
Płatność podatku, użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty za zajęcie pasa
KASY - OPŁATY SKARBOWE, OPŁATY USC, PASZPORTOWE, ODPADY, PEŁNOMOCNICTWA, INNE
Kasy - opłaty skarbowe, opłaty usc, paszportowe, odpady, pełnomocnictwa, inne
500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU
Osoby składające wniosek na drugie i kolejne dziecko - bez wykazywania kryterium dochodowego
500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU
Osoby składające wniosek na pierwsze i kolejne dzieci - z koniecznością wykazania dochodów
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
Przyjmowanie wniosków paszportowych
WYDAWANIE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
Odbiór paszportów
INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA
Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, skladanie wniosków, odbiór kart i hologramów
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świdczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny, wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka(becikowe)
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY
Wydawanie i rozszerzanie uprawnień, wymiana
REJESTRACJA, ZMIANY, WTÓRNIKI, ZGŁOSZENIA ZBYCIA, WYREJESTROWANIE – OS. FIZYCZNE
Samochody nowe, używane, instalacja gazowa, hak, wtórniki, zawiadomienie o zbyciu osoby fizyczne
SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH - OS. PRAWNE
Obsługa firm – osoby prawne
ODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH - OS. FIZYCZNE
Osoby fizyczne
DOWODY OSOBISTE-SKŁAD. WNIOSKÓW, MELDUNKI, ZAŚWIADCZENIA
Zameldowania, wymeldowania, pesel dla dziecka, dowody osobiste, zgłoszenie utraty dowodu
ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH  
WNIOSEK O WPIS DO CEIDG (nowy, zmiany, wykreślenia, zawieszenia)
Rejestracja nowej działalności gospodarczej, zgłoszenia zmian, wykreślenia, zawieszenia i wznowienia działalności
ALKOHOL - ZEZWOLENIA  
SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY
Przydział lokali komunalnych/socjalnych, zamiana lokali, karta dużej rodziny
DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU
Dodatki mieszkaniowe i obniżki czynszu
WYBORY