null

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 2504/2016 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzi

Drukuj otwiera się w nowej karcie