null

Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 2505/2016 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultur

Drukuj otwiera się w nowej karcie