null

UCHWAŁA Nr 5111/2018 ZARZĄDU DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy B

Drukuj otwiera się w nowej karcie