null

Uchwała Nr 5102/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2018 R. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielni

Drukuj otwiera się w nowej karcie