null

Uchwała NR 5101/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie