null

UCHWAŁA Nr 37/XI/2019 RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wawrzyszew - jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie