null

Uchwała Nr 3443/2017 ZARZĄDU DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielni

Drukuj otwiera się w nowej karcie