null

Tydzień z budżetem obywatelskim/ Maratony pisania projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na niebieskim tle pomarańczowa makieta miasta

Park kieszonkowy? Zazielenienie podwórek? Kino plenerowe? Zajęcia z budowania robotów? Czekamy na Wasze pomysły! W tym roku na realizację zadań miasto przeznaczy aż 101 130 815 zł. Na Bielanach do rozdysponowania mamy 5 258 802 zł, przy czym wartości jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 1 051 760 zł.

Zgłoś projekt przez stronę bo.um.warszawa.pl lub na papierowym formularzu w urzędzie. Zachęcamy do skorzystania z tej pierwszej opcji. Posiadanie konta na stronie ułatwia potem obserwowanie zmian w projekcie, jego edytowanie i kontakt z weryfikatorem.

Projekty zgłaszamy na poziomie dzielnicowym lub ogólnomiejskim. Przy zgłaszaniu projektu należy opisać swój pomysł, uzasadnić jego realizację, podać szacunkową kwotę (szczegółowy kosztorys przygotowany zostanie po stronie urzędu), załączyć ew. zdjęcia bądź rysunki oraz dołączyć listę poparcia projektu. W przypadku projektu dzielnicowego musi to być 20 podpisów, a ogólnomiejskiego 40.

Harmonogram 9. edycji:

 • Zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2021 r. do 25 stycznia 2022 r.
 • Ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia 2022 r. do 4 maja 2022 r.
 • Składanie odwołań od oceny negatywnej: od 4 do 11 maja 2022 r.
 • Rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2022 r.
 • Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2022 r.

Wsparcie dla autorów

Przygotowaliśmy dla Was różne formy wsparcia podczas których pomagamy w pisaniu projektów, odpowiadamy na Wasze pytania i wyjaśniamy ewentualne wątpliwości.

Maraton pisania projektów na Bielanach

Potrzebujesz pomocy w napisaniu projektu do budżetu? Masz pytania na które nie znalazłeś odpowiedzi? Napisałeś projekt, ale nie jesteś pewien, czy wszystko jest z nim dobrze? Weź udział w maratonie pisania projektów! Razem napiszemy jak najlepszy projekt. 

Maraton odbędzie się w niedzielę 23 stycznia w godz. 10:00 – 13:00 w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych przy al. Zjednoczenia 25 (dojazd: metro Stare Bielany). 

Więcej informacji o tygodniu z budżetem obywatelskim: https://um.warszawa.pl/-/tydzien-z-budzetem-obywatelskim


Dyżury telefoniczne i mailowe:

Wydział Infrastruktury

 • 5 stycznia, w godz. 14:00-17:00
 • 24 stycznia, w godz. 14:00-17:00

Łukasz Daśko, ldasko@um.warszawa.pl, tel. 22 443 47 46 - Projekty realizowane poza pasem drogowym z wyłączeniem parków

 • 12 stycznia, w godz. 14:00-17:00
 • 19 stycznia, w godz. 14:00-17:00 

Marcin Liśkiewicz, mliskiewicz@um.warszawa.pl, tel. 22 443 47 41 - Projekty realizowane w pasach drogowych dróg gminnych.


Wydział Ochrony Środowiska

 • 4 stycznia, w godz. 14:00-17:00
 • 11 stycznia, w godz. 16:00-17:00
 • 18 stycznia, w godz. 16:00-17:00
 • 25 stycznia, w godz. 15:00-17:00

Przemysław Karasiewicz, pkarasiewicz@um.warszawa.pl, tel. 22 325 43 79 - Projekty dotyczące placów zabaw, rewitalizacji podwórek, wybiegów dla psów oraz infrastruktury w przestrzeni publicznej.

 • 12 stycznia, w godz. 10:00-11:00
 • 19 stycznia, w godz. 10:00-11:00
 • 24 stycznia, w godz. 10:00-11:00

Anna Piasecka-Bulwan, apiasecka@um.warszawa.pl, tel. 22 325 43 84 - Projekty dotyczące zieleni w miejscach publicznych.

 • 12 stycznia, w godz. 10:00-11:00
 • 19 stycznia, w godz. 10:00-11:00
 • 24 stycznia, w godz. 10:00-11:00

Katarzyna Gajewicz, k.gajewicz@um.warszawa.pl, tel. 22 325 43 81 - Projekty dotyczące gospodarki odpadami i inwestycji w tym zakresie.


Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

 • 11 stycznia, godzina 16.00-17.00
 • 19 stycznia, godzina 16.00-17.00
 • 25 stycznia, godzina 16.00- 17.00

Marta Grobelna, m.grobelna@um.warszawa.pl, tel. 22 443 46 98


Wydział Kultury i Promocji

 • 3 stycznia, w godz. 15:00-18:00
 • 10 stycznia, w godz. 15:00-18:00
 • 17 stycznia, w godz. 15:00-18:00
 • 24 stycznia, w godz. 15:00-18:00

Milena Migda, mmigda@um.warszawa.pl, tel. 22 443 47 64 - Realizacja wydarzeń kulturalnych m.in. koncerty, warsztaty artystyczne, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, itp.

 • 3 stycznia, w godz. 15:00-18:00
 • 10 stycznia, w godz. 15:00-18:00
 • 17 stycznia, w godz. 15:00-18:00
 • 24 stycznia, w godz. 15:00-18:00

Paweł Hołubiec, pholubiec@um.warszawa.pl, tel. 22 443 47 59 - Projekty dotyczące promocji Dzielnicy Bielany, wydawnictw multimedialnych, publikacji książkowych, tablic informacyjnych itp.


Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

 • 5 stycznia, w godz. 14:00-17:00
 • 12 stycznia, w godz. 14:00-17:00
 • 19 stycznia, w godz. 14:00-17:00

Andrzej Neuman, aneuman@um.warszawa.pl, tel. 22 325 43 86 - Projekty dotyczące jadłodzielni, zniczodzielni, pikników.


Wydział Sportu i Rekreacji

 • 4 stycznia, w godz. 14:00-16:00
 • 5 stycznia, w godz. 16:00-17:00
 • 11 stycznia, w godz. 14:00-16:00
 • 12 stycznia, w godz. 16:00-17:00
 • 18 stycznia, w godz. 14:00-16:00
 • 19 stycznia, w godz. 16:00-17:00
 • 25 stycznia, w godz. 14:00-16:00

Mateusz Gotz, mgotz@um.warszawa.pl, tel. 22 325 44 37 - Projekty z zakresu sportu z wyłączeniem zajęć realizowanych w placówkach oświatowych.


Wydział Oświaty i Wychowania

 • 10 stycznia, w godz. 14:00-17:00

Joanna Połaska, jpolaska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 48 14 - Projekty realizowane na terenie placówek oświatowych z wyłączeniem projektów infrastrukturalnych.


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

 • 3 stycznia, w godz. 14:00-17:00
 • 10 stycznia, w godz. 14:00-17:00
 • 17 stycznia, w godz. 14:00-17:00
 • 24 stycznia, w godz. 14:00-17:00

Piotr Walas, piotr.walas@zgn-bielany.waw.pl, tel. 22 670 52 74 - Projekty dotyczące oświetlenia i chodników terenów wewnątrzosiedlowych, administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 

Załączniki: